De geschiedenis van rooibos thee

De geschiedenis van rooibos thee

De eerste ontdekking

 

In de omgeving van de Cederberg, een prachtig stukje natuur in Zuid-Afrika, groeit het plantje Fynbos. Het behoort tot de vlinderbloemenfamilie en draagt de Latijnse naam Aspalathus linearis. De "San", oftewel bosjesmannen, zijn de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika. Ze leefden in de omgeving van de Cederberg en waren de ontdekkers van Fynbos. Ze ontdekten dat de naaldachtige blaadjes zich prima leenden om niet alleen een lekkere, maar ook geneeskrachtige drank te maken.

De Zweedse plantkundige Carl Thunberg, rapporteerde omstreeks 1772 dat de "San" de naaldachtige blaadjes gebruikten om thee mee te maken. Ook had dit volk ontdekt dat de blaadjes hielpen als middel tegen verschillende huidproblemen. Al snel kreeg het de benaming rooibos. Het is een Zuid-Afrikaanse naam en betekent rood bos.

 

Hoe werd de Rooibosthee gemaakt?

 

Na het plukken van de bladeren, werden ze fijngestampt. Vervolgens werden ze te drogen gelegd in de zon. Door de oxidatie verkreeg de plant in de laatste fase van het proces haar roodbruine kleur. Daar komt ook de naam van de thee vandaan.

 

De eerste plantages

 

De Russische immigrant Benjamin Ginsberg, ontdekte rond 1904 de waarde van dit plantje. Hij is de oprichter van B. Ginsberg en was de eerste verkoper en distributeur van rooibos thee. Het bleek een prima alternatief voor het drinken van zwarte thee en werd al gauw erg populair. Die populariteit had als keerzijde dat er omstreeks 1930 een schaarste aan het plantje ontstond.

De zaden van de Aspalathus linearis waren moeilijk te vinden en ontkiemden nauwelijks. Botanicus en chrirug Dr. Pieter Le Fras Notier, ontwikkelde in 1930 verschillende experimenten voor de teelt van specifiek rooibosplanten. Hij zag, net zoals Ginsberg, de geneeskrachtige en commerciële waarde van het plantje. De experimenten waren zo succesvol dat de eerste rooibosplantages ontstonden. Steeds meer boeren leerden daarna hoe zij het gewas succesvol konden verbouwen.

 

Moeilijke tijden en herstel.

 

Kort na de tweede wereldoorlog stortte de rooibosmarkt volledig in. Er was een tekort aan kwalitatief goede rooibos thee en het waren slechte tijden voor de economie.

 

In 1948 werd de Clanwilliam Teekoöperasie opgericht en niet veel later de Rooibos Tea Control Board in 1958. Er werden een aantal maatregelen genomen dat leiden tot het herstel van de vraag naar het plantje. Nationaal en internationaal nam de vraag naar rooibosthee toe. Zelfs op de dag van vandaag neemt de populariteit toe en blijft de rooibosmarkt zich verder uitbreiden.Introductie van rooibosthee in Nederland
 

Het duurde nog een hele tijd voordat ook hier in Nederland de thee geïntroduceerd werd. Pas in 1994 introduceerde Rooibos B.V. het plantje in Nederland. Het was meteen een doorslaand succes. 

Grote droogte

 

Droogte wordt steeds meer een probleem van deze tijd. De constante klimaatveranderingen die als gevolg lange droge periodes kent, maakt het moeilijk om het gewas voldoende aan te planten. In de afgelopen 10 jaar heeft dit geleid tot schaarste. Ook de kwaliteit heeft eronder te lijden. Het gevolg hiervan is dat dat de thee onderhevig is aan prijsstijgingen.

 

Waar kunt u kwalitatief goede
rooibos thee kopen?

 

U kunt overal rooibos thee kopen, maar in supermarkten is het assortiment beperkt. Neem eens een kijkje op
https://teaking.nl/losse-thee/rooibos-thee. Ons assortiment is ruim en bestaat enkel uit kwalitatief goede thee.Klik hier om rooibos thee te kopen.